tilskudtillivet
kalk
50+
denperfektetabletform_futura_2

Over 20 års erfaring


Omega-3 er et meget bredt og omdiskuteret emne.

I afsnittet nedenfor, ønsker vi at afklare hvilke fiskeolieprocesser Orkla Care efterlever. Dette gør vi for at kunne levere de mest optimale produkter til dig.

 

Totox tal April 2018:

Futura Omega-3 Premium 7.8

Futura Fiskeolie 1000: 3.8

Futura Fiskeolie/ingefær Totox: 3.8

Futura Kolesterol Totox: 3.8

 

Kvalitetsikret frisk fiskeolie
Fiskeoliens friskhed vurderes på baggrund af oliens oxidationstal – også kaldet totoxtal. Efter europæisk standard skal olien, for at kunne blive vurderet som frisk, indeholde et totoxtal som er lavere end 50 mekv/kg. Futura er desuden en del af den globale brancheorganisation for Omega 3, Global Organisation for EPA og DHA Omega-3 GOED, som sætter totoxtallet endnu lavere. GOED vurderer, at for at fiskeolien kan vurderes som frisk, skal totoxtallet være lavere end Max 26 mekv/kg.

 

Der er publiceret over 1.000 videnskabelige artikler og udarbejdet mange kliniske studier om Omega-3. Orkla Care har over 20 års erfaring inden for fiskeolie og har gennem denne tid lært en masse om oprindelsen af fisk, hvordan den skal fanges, renses og behandles for at opnå en høj kvalitet af det færdige produkt. 

Friskhed og god smag af fiskeolien sikres ved at undgå udsættelse for lys og ilt. På vores fabrik foregår der derfor en kontrolleret og lukket proces, der sikrer, at olierne til alle tider behandles i en beskyttende atmosfære.

Den øjeblikkelige forarbejdning af fisken, der sker inden for 36 timer efter fangsten, er også vigtigt for at holde fiskeolien frisk og beskyttet mod iltning (oxidation).

Desuden er vores fiskeolie beskyttet med antioxidanter, som er stoffer, der arbejder mod iltningens processer. 


 

Streng kvalitetskontrol

For alle vores Omega-3 produkter, følger vi de strenge standarder og anbefalinger til iltnings værdier, som Den Europæiske Farmakopé (Ph.Eur) og GOED (Global Organisation for EPA og DHA Omega-3) har fastlagt.

Desuden bliver olierne regelmæssigt testet af et 3. parts test agentur, for at måle indholdet af miljøgifte og mikrobiologi.

Vi bruger internationale laboratorier til benchmarking af vores kvalitet, og regelmæssigt har Orkla Care internationale præstationsprøvninger til at kontrollere rigtigheden af resultaterne udført på vores laboratorier.


 

Rene Omega-3 produkter

Orkla Care standarder opfylder eller overstiger branchestandarder for at sikre, at fiskeolie-produkterne garanterer forbrugerne rene og sikre produkter. 

De fisk der anvendes er sardiner, ansjoser og makrel, som alle er fede fisk.

Fiskene fanges i syd Amerika udfor Peru og Chiles kyst da fiskebestanden har et højt indhold af  omega-3. Den høje andel omega-3 kommer bl.a. af at fisken spiser en speciel type plankton, fiskens formeringsmønster og vandtemperaturen. 

Ansjoserne der bruges i vores fiskeolier er blandt de reneste fiskearter.

Vi analyserer for forurenende stoffer regelmæssigt og alle vores resultater ligger under EU’s grænseværdier med en god margin.


 

Oxidations målinger

Omega-3´s oxidations tal (totoxtal) bliver målt i Perioxid- og Anisidin- som udgør totox-tallet. Totox er et udtryk for oliens harskhed.

Der findes pt. ingen EU lovgivning, som angiver den værdi, peroxidtallet og totoxtallet skal ligge under, for at olien ikke er harsk.

Orkla Care har sat interne krav, der er endnu strengere end dem, der er fremført af Ph.Eur. og GOED (Global Organization for EPA og DHA Omega-3), for at sikre den højeste grad af friskhed. GOED har fastsat, at peroxidtallet max må ligge på 5 meq/kg, anisidin-tallet på max 20 meq/kg pg totoxtallet må ikke overstige 26 meq/kg

Orkla Care anvender den mest udbredte analysemetode som både Sundhedsmyndighederne anbefaler og anerkender. Vi gennemfører ca 3.500 harsknings analyser hvert år for at kontrollere oxidationsniveauet i vores produkter. 

Futura ligger langt under disse værdier medfølgende gennemsnits tal:

Totox tal Dec 2017:

Futura Fiskeolie 1000, Fiskeolie/ingefær, Futura Kolesterol 

Totox 
 7,2   


Kvalitetsikret frisk fiskeolie
Fiskeoliens friskhed vurderes på baggrund af oliens oxidationstal – også kaldet totoxtal. Efter europæisk standard skal olien, for at kunne blive vurderet som frisk, indeholde et totoxtal som er lavere end 50 mekv/kg. Futura er desuden en del af den globale brancheorganisation for Omega 3, Global Organisation for EPA og DHA Omega-3 GOED, som sætter totoxtallet endnu lavere. GOED vurderer, at for at fiskeolien kan vurderes som frisk, skal totoxtallet være lavere end Max 26 mekv/kg.

 

Professionelt sensorisk panel

Orkla Care har etableret et internt sensorisk panel, der er fagligt uddannet til at sikre den højeste kvalitet af vores Omega-3 produkter.

Orkla Care er blandt de få kosttilskudvirksomheder, der har investeret i denne form for ekspertise og kontrolmekanisme.

Det sensoriske panel tester hvert batch med hensyn til sensoriske egenskaber. I praksis betyder dette, at hvert batch bliver smags- og dufttestet. Dette er den sidste kvalitetskontrol, inden der gives tilladelse til frigivelse af produkterne.

Det sensoriske panel bidrager i høj grad til, at vi kan levere et velsmagende kvalitetsprodukt til dig

Vælg efter dit behov
  Image:
  Futura Omega-3 Premium
  Image:
  Futura Baldrian
  Image:
  Futura Echinacea
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Kalk Premium
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Tranebær
  Image:
  Futura Kolesterol
  Image:
  Futura Omega-3 Sport
  Image:
  Futura Fiskeolie
  Image:
  Futura Omega 3-6-9
  Image:
  Futura Fiskeolie og Ingefær
  Image:
  Futura Kalk
  Image:
  Futura Kalk + Dobbelt D3
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Host-Let
  Image:
  Futura Omega-3 Premium
  Image:
  Futura Kolesterol
  Image:
  Futura Omega-3 Sport
  Image:
  Futura Fiskeolie
  Image:
  Futura Omega 3-6-9
  Image:
  Futura Fiskeolie og Ingefær
  Image:
  Futura Kalk Premium
  Image:
  Futura Kalk
  Image:
  Futura Kalk + Dobbelt D3
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Host-Let
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Baldrian
  Image:
  Futura Echinacea
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Tranebær
  Image:
  Futura Host-Let
  Futura_smiley-rapport.gif