Kontant på DR1 i aften med fokus på harske fiskeolier

Tirsdag d.13.11.2012


I aftenens udgave af Kontant vil der være fokus på fiskeolier og oxidation/harskning af fiskeolie. Som den størsteleverandør af fiskeolie og omega-3 i kapsler, deltager Axellus i aftenensudsendelse, hvor vi oplyser om Axellus’ strenge krav til kvalitet, oxidation,sporbarhed og værdikæden for vores omega-3 produkter.


Sundeomega-3 produkter med dokumenteret effekt

Axellus’ omega-3 produkter har gennem 90 kliniske studier vistklare helsebringende effekter. Omega-3s positive effekter er også bevist gennemmere end 15.000 videnskabelige artikler og flere tusinde videnskabeligestudier.

EFSA - den Europæiske Fødevareautoritet har netop på baggrund afkliniske studier og videnskabelig dokumentation godkendt anprisninger foromega-3 fedtsyrerne EPA og DHA:

-”EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion” 

-”DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion”

-”DHA bidrager til at vedligeholde et normalt syn


Højkoncentrerede kapslerer rige på omega-3

Axellus’ fiskeolier produceres af fiskearterne ansjos og sardinfanget udenfor Perus kyst. Disse fiskearter giver den bedste omega-3 olie, somer rig på DHA og EPA på grund af vandtemperaturen, fiskens vandringsmønster og fordi fisken spiser en speciel type plankton. For at sikre, at der er tilstrækkeligt EPA og DHA i Axellus’ højkoncentrerede kapsler af fiskeolie, er man afhængig af en fiskeolie, som har et højt indhold af disse fedtsyrer.


Axellushar værdikæde, sporbarhed og kvalitet i orden

Axellus er meget optaget af at sikre kvaliteten og hele værdikæden, hvilket blandt andet sikres ved at:

·        Vores olier kommer kun fra fiskerbåde og fabrikker, som er godkendt i henhold til EU-hygiejnedirektiv og som er godkendt af Fødevaretilsynet i Peru. Vi køber kun fra leverandører, som er godkendt af Mattilsynet (Fødevarestyrelsen) i Norge. Vi har certifikater, som sikrer fuldsporbarhed for alle vores omega-3 produkter. 

·        Hver eneste olielast er kontrolleret og godkendt af Mattilsynet (Fødevaretilsynet) i Norge, før den kommer i land i Norge. Olien fragtes i plomberede tanke, hvor helsecertifikat følger med.

·        Efter at råolien er fragtet til Axellus’ fabrik i Norge og frigivet, renses og kontrolleres olien for en række faktorer som omega-3 indhold, renhed og oxidation.

·        Vi tager kvalitetsprøver mange gange gennem hele produktionsprocessen helt til sidste test, før produkterne kommer ud til forbrugerne. Ved hvert analysepunkt afviser vi konsekvent olie, som ikke lever op til vores strenge kvalitetskrav. Vi har en kvalitetsafdeling på 30 højtkvalificerede personer, som kontrollerer vores produkter blandt andet foroxidation, renhedsgrad, oprindelse og sporbarhed, og selvfølgelig at de certificeringer og autorisationer, som vi er underlagt, er i orden. Vi har et internt krav til oxidering og harskning, som er betydeligt strengere end det,som er standard i industrien og væsentligt strengere end kravet til lægemidler.

·        Vi gennemfører hele 3.500 analyser hvert år for at kontrollere oxidationsniveauet i vores omega-3 produkter, og vi har stabilitetsstudier og data fra analyser langt tilbage i tiden, som bekræfter,at vores produkter holder kvaliteten gennem hele sin holdbarhedstid, når den opbevares som angivet.

·        Vi har et sensorisk ekspertpanel, som smager på og lugtertil olier fra samtlige batches som vi fremstiller, og de frigives kun, hvis de er indenfor vores strenge kvalitetskrav.

·        Vi er trygge ved, at vores fiskeolie kommer fra bæredygtige bestande, og at den er lovligt fisket. Vi har været på kvalitetsinspektion hos vores leverandører og besøgt produktionsanlæg i Peru.  Vores seneste besøg i anlæggene og hos underleverandørerne i Peru var maj 2012. Vi har haft møder med havforskningsinstituttet i Peru, IMARPE, samt forskningsinstituttet ITP. Disse besøg gav os ingen grund til bekymring. I Peru er fiskerisektoren vigtig for den nationale økonomi. Peruvianske myndigheder er meget optagede af, at fiskerisektoren er bæredygtig. WWF er positiv overfor det arbejde de lokale myndigheder har gjort, og de har udtalt,at de i Peru er blandt verdens mest fremmelige.

·        Vi har gennem flere år fuldt op på vores leverandører iforhold til etiske retningslinjer, som blandt andet omhandler sikkerhed, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, og løn- og arbejdsforhold for vores leverandørsmedarbejdere.  Vi har fulgt op med inspektioner, hvor vi specifikt har set på efterlevelse af etiske retningslinjer hos vores leverandørers underleverandører. Ved besøg på anlæg i Peru har vi fået et godt indtryk af arbejdsforholdene og sikkerhedstiltag. Fiskeindustriener rangeret som nummer 3 af 18 sektorer i Peru på lønningsniveau og arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger.


Axellus udfører 3.500 oxidationsanalyser hvert år

Hos Axellus arbejder vi med et selvpålagt krav til oxideringsniveauet på fiskeolie, som er betydeligt strengere end dagensstandard. Derfor gennemfører vi 3.500 analyser hvert år for at kontroller eoxidationsniveauet i produkterne. Disse undersøgelser viser et meget lavt niveau for oxidering og offentliggøres hver måned på futura-helsekost.dk.

Til sammenligning viser studier, at normale madolier kan havelangt højere oxidationsniveauer. * se graf.


Kontant bruger uegnet analysemetode

Analysemetoderne, som Axellus benytter, er altid efter Ph. Eurmetoden (Europæiske Pharmakopé), som er den eneste validerede og tilladte metode, som Lægemiddelstyrelsen kræver, at man bruger. Denne opgives i enheden meq/kg. 

I tv-programmet Kontant præsenteres analyseresultater af de testede kapsler udført af DTU.  DTU har ikke benyttet den godkendte analysemetode af Lægemiddelstyrelsen, men IDF-metoden (International DairyFederation). Denne analysemetode, som benyttes til mejeriprodukter, er ikke egnet til fiskeolie og opgives i enheden mmol/kg.

Mmol/kg omregnes til meq/kg ved at dividere med 2 for perioxidværdien.


Axellus vil gerne have lovkrav til fiskeolie/olier

Der er pt. ikke nogen oxidationskrav til fiskeolie-kosttilskud, men Axellus er med i en organisation indenfor fiskeolie (GOED) og vi har interne krav, som er dobbelt så skrappe som lovkravet til fiskeolie lægemidler. Der er f.eks. heller ingen krav til madolie, som ellers står åbne på køkkenbordet i varme og uden lystætte flasker.

Axellus er allerede meget optaget af at sikre hele leveringskæden fra hav til kapsel, men vi vil gerne arbejde for en EU-standardfor fiskeolie og lovgivningsmæssige grænser for harskning i olier.

Grafen nedenfor viser gennemsnitlige målte peroxidværdier(oxidation) for Axellus’ fiskeolie og Möller’s Tran. Referencen for madolien erhentet fra Chaiyasit et al., 2007.For mere information kontakt:

Produktspecialist Janne Lundin eller kundeservice

Axellus A/S

Industrigrenen 10

2635 Ishøj

tlf: 4356 5656 

www.axellus.dk 

Vælg efter dit behov
  Image:
  Futura Omega-3 Premium
  Image:
  Futura Baldrian
  Image:
  Futura Echinacea
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Kalk Premium
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Tranebær
  Image:
  Futura Kolesterol
  Image:
  Futura Omega-3 Sport
  Image:
  Futura Fiskeolie
  Image:
  Futura Omega 3-6-9
  Image:
  Futura Fiskeolie og Ingefær
  Image:
  Futura Kalk
  Image:
  Futura Kalk + Dobbelt D3
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Host-Let
  Image:
  Futura Omega-3 Premium
  Image:
  Futura Kolesterol
  Image:
  Futura Omega-3 Sport
  Image:
  Futura Fiskeolie
  Image:
  Futura Omega 3-6-9
  Image:
  Futura Fiskeolie og Ingefær
  Image:
  Futura Kalk Premium
  Image:
  Futura Kalk
  Image:
  Futura Kalk + Dobbelt D3
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Host-Let
  Image:
  Futura Kalk 50+
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Baldrian
  Image:
  Futura Echinacea
  Image:
  Futura Ginger
  Image:
  Futura Hvidløg
  Image:
  Futura Silica
  Image:
  Futura Tranebær
  Image:
  Futura Host-Let
  Futura_smiley-rapport.gif